U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende instemming met de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, ondertekend te Brussel op 27 juni 2014

321 (2014-2015) nr. 3
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

17 juni 2015
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

321 (2014-2015) nr. 1
321 (2014-2015) nr. 2
321 (2014-2015) nr. 3