U bent hier

Amendementen op het voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen

372 (2014-2015) nr. 2
Amendementen 1, 2, 3, 4 en 5
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

3 juni 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

372 (2014-2015) nr. 1
372 (2014-2015) nr. 2
372 (2014-2015) nr. 3
372 (2014-2015) nr. 4