U bent hier

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het voorstel van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid

302 (2014-2015) nr. 4
Amendementen 2 en 3
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

13 mei 2015
Amendementen (pdf) ingediend

Documenten

302 (2014-2015) nr. 1
302 (2014-2015) nr. 2
302 (2014-2015) nr. 3
302 (2014-2015) nr. 4