U bent hier

Voorstel van resolutie betreffende de organisatie van het Offerfeest

van Ingrid Lieten, Güler Turan en Els Robeyns
312 (2014-2015) nr. 1

Procedureverloop

2 april 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
4 mei 2015
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
6 mei 2015
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Verworpen in commissie
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Documenten

312 (2014-2015) nr. 1
312 (2014-2015) nr. 2

Meer details

Verslaggevers
Rob Beenders en Gwenny De Vroe