U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende instemming met het Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik bij het Verdrag inzake biologische diversiteit, gedaan te Nagoya op 29 oktober 2010, alsmede met zijn bijlage

112 (2014-2015) nr. 3
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

25 februari 2015
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

112 (2014-2015) nr. 1
112 (2014-2015) nr. 2
112 (2014-2015) nr. 3