U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen

2393 (2013-2014) nr. 4
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

2 april 2014
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

2393 (2013-2014) nr. 1
2393 (2013-2014) nr. 2
2393 (2013-2014) nr. 3
2393 (2013-2014) nr. 4