U bent hier

Amendement op het voorstel van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen in het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

van Willy Segers, Jan Verfaillie, Els Robeyns, Karin Brouwers, Marius Meremans, Ward Kennes en Jurgen Vanlerberghe
2394 (2013-2014) nr. 4
Amendement nr. 2
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

1 april 2014
Amendement ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

2394 (2013-2014) nr. 1
2394 (2013-2014) nr. 2
2394 (2013-2014) nr. 3
2394 (2013-2014) nr. 5