U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende wijziging van artikel 42, §1, van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg

2401 (2013-2014) nr. 3
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

26 maart 2014
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

2401 (2013-2014) nr. 1
2401 (2013-2014) nr. 2
2401 (2013-2014) nr. 3