U bent hier

Verslag over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de v.z.w. "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap en houdende vaststelling van de bevoegdheden van de provincie Vlaams-Brabant inzake de ondersteuning van de Vlaamse Rand

namens de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand, verslag door Joris Van Hauthem
2377 (2013-2014) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

20 maart 2014
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

2377 (2013-2014) nr. 1
2377 (2013-2014) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Joris Van Hauthem