U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 2 maart 2007 houdende opheffing van het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van de Vlaamse Opera en tot regeling van de rechtsopvolging

van Paul Delva, Philippe De Coene, Marius Meremans, Veli Yüksel, Yamila Idrissi, Wilfried Vandaele en Caroline Bastiaens
2488 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

10 maart 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
20 maart 2014
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
25 april 2014
Bekrachtigd en afgekondigd
11 juni 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2488 (2013-2014) nr. 1
2488 (2013-2014) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 2488 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
110 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 110 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Jo De Ro
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid