U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, wat betreft kadervormingstrajecten

2408 (2013-2014) nr. 2
Amendementen 1 en 2
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

17 februari 2014
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

2408 (2013-2014) nr. 2
2408 (2013-2014) nr. 3