U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

31 januari 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
24 februari 2014
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
26 februari 2014
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en bespreking
12 maart 2014
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
25 april 2014
Bekrachtigd en afgekondigd
27 augustus 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2419 (2013-2014) nr. 1
2419 (2013-2014) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2419 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 62 leden hebben "ja" gestemd
  • 38 leden hebben zich onthouden

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid