U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

31 januari 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
25 februari 2014
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en bespreking
18 maart 2014
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoorzitting met vertegenwoordigers van: - Natuurpunt - Boerenbond - Landelijk Vlaanderen - Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
2 april 2014
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
25 april 2014
Tweede lezing in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
9 mei 2014
Bekrachtigd en afgekondigd
7 juli 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2424 (2013-2014) nr. 1
2424 (2013-2014) nr. 3
2424 (2013-2014) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2424 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
62 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 57 leden hebben "ja" gestemd
  • 5 leden hebben zich onthouden

Meer details

Verslaggever
Dirk Peeters
Materie
Gewestaangelegenheid