U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest

van de Vlaamse Regering
2405 (2013-2014) nr. 1
Ook gekend met citeeropschrift: GIPOD-decreet
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

30 januari 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
19 februari 2014
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
27 februari 2014
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
11 maart 2014
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
4 april 2014
Bekrachtigd en afgekondigd
7 juli 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2405 (2013-2014) nr. 1
2405 (2013-2014) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2405 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 97 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid