U bent hier

Ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (opschrift gewijzigd door de commissie: ... houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het grond- en pandenbeleid)

van de Vlaamse Regering
2371 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

22 januari 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
3 februari 2014
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
11 februari 2014
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
26 februari 2014
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
18 maart 2014
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
4 april 2014
Bekrachtigd en afgekondigd
15 april 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2371 (2013-2014) nr. 1
2371 (2013-2014) nr. 2
2371 (2013-2014) nr. 4

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2371 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
106 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 63 leden hebben "ja" gestemd
  • 43 leden hebben zich onthouden

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Valerie Taeldeman
Materie
Gewestaangelegenheid