U bent hier

Voorstel van decreet houdende een verbod voor omroeporganisaties op het laten deelnemen van politici aan programma's op televisie en radio andere dan informatieve en duidingsprogramma's

van Wim Wienen, Filip Dewinter, Johan Deckmyn, Chris Janssens en Marijke Dillen
2367 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: vervallen

Procedureverloop

20 januari 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
21 februari 2014
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
3 maart 2014
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
24 mei 2014
Vervallen

Documenten

2367 (2013-2014) nr. 1

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid