U bent hier

Voorstel van decreet houdende een stedenbouwkundige meldingsplicht in verkavelingen

van Dirk Van Mechelen, Mercedes Van Volcem, Gwenny De Vroe, Karlos Callens en Bart Tommelein
2354 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: impliciet verworpen

Procedureverloop

15 januari 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
6 februari 2014
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
26 februari 2014
Behandeling in samenhang in commissie
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en bespreking
12 maart 2014
18 maart 2014
Impliciet verworpen

Documenten

2354 (2013-2014) nr. 1
2354 (2013-2014) nr. 2

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggever
Valerie Taeldeman
Materie
Gewestaangelegenheid