U bent hier

Motie tot besluit van de op 14 januari 2014 door Wim Wienen in commissie gehouden interpellatie tot minister Pascal Smet over de eenheid in de Vlaamse Regering en de uitvoering van het Vlaams regeerakkoord wat betreft het systeem van leercontracten

van Wim Wienen, Wim Van Dijck en Katleen Martens
2356 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

15 januari 2014
Motie (pdf) ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
29 januari 2014
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

2356 (2013-2014) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Motie 2356 (2013-2014) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 16 leden hebben "ja" gestemd
  • 64 leden hebben "neen" gestemd
  • 23 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details