U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd

van Marius Meremans, Jan Verfaillie, Kurt De Loor, Bart Caron, Willy Segers, Karin Brouwers en Els Robeyns
2341 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

7 januari 2014
Verstuurd naar de voorzitter
8 januari 2014
17 januari 2014
Bekrachtigd en afgekondigd
17 februari 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2341 (2013-2014) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 2341 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
106 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 70 leden hebben "ja" gestemd
  • 15 leden hebben "neen" gestemd
  • 21 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 67 leden hebben "ja" gestemd
  • 15 leden hebben "neen" gestemd
  • 20 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid