U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

4 september 2013
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
1 oktober 2013
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
8 oktober 2013
Te behandelen in Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
9 oktober 2013
In behandeling in Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Aangenomen in Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
6 november 2013
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
22 november 2013
Bekrachtigd en afgekondigd.
7 januari 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

2168 (2012-2013) nr. 1
2168 (2012-2013) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2168 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
99 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 66 leden hebben "ja" gestemd
  • 33 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid