U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

4 september 2013
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
1 oktober 2013
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
8 oktober 2013
Te behandelen in Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
9 oktober 2013
In behandeling in Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Aangenomen in Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Vergadering Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Op de agenda:
Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
22 november 2013
Bekrachtigd en afgekondigd
7 januari 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2168 (2012-2013) nr. 1
2168 (2012-2013) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2168 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
99 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 66 leden hebben "ja" gestemd
  • 33 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid