U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

28 augustus 2013
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
27 september 2013
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
8 oktober 2013
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
15 oktober 2013
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
22 november 2013
Bekrachtigd en afgekondigd
9 januari 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2166 (2012-2013) nr. 1
2166 (2012-2013) nr. 2
2166 (2012-2013) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2166 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 69 leden hebben "ja" gestemd
  • 34 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 67 leden hebben "ja" gestemd
  • 33 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Jurgen Vanlerberghe
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid