U bent hier

Ontwerp van decreet houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector

van de Vlaamse Regering
2161 (2012-2013) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

9 augustus 2013
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
19 september 2013
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
3 oktober 2013
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
17 oktober 2013
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Bespreking en stemming
8 november 2013
Bekrachtigd en afgekondigd
4 december 2013
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2161 (2012-2013) nr. 1
2161 (2012-2013) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2161 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 102 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Els Kindt
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid