U bent hier

Ontwerp van decreet houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector

van de Vlaamse Regering, verslag door Els Kindt
2161 (2012-2013) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

9 augustus 2013
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
11 september 2013
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
19 september 2013
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
3 oktober 2013
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
17 oktober 2013
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Bespreking en stemming
8 november 2013
Bekrachtigd en afgekondigd
4 december 2013
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2161 (2012-2013) nr. 1
2161 (2012-2013) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2161 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 102 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Els Kindt
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid