U bent hier

Motie tot besluit van het op 3 juli 2013 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over de bijdrage van de regio's aan het stabiliteits- en groeipact en de samenwerking rond loonlastenverlaging

van Joris Van Hauthem, Marijke Dillen, Johan Deckmyn, Chris Janssens en Frank Creyelman
2136 (2012-2013) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

3 juli 2013
Motie (pdf) ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

2136 (2012-2013) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-actualiteitsdebat)

Stemming in de plenaire vergadering

Motie 2136 (2012-2013) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
105 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 15 leden hebben "ja" gestemd
  • 90 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd: