U bent hier

Motie tot besluit van de op 20 juni 2013 door de heer Jan Penris in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over de aanbevelingen / het advies van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie met betrekking tot de samenstelling van de raad van bestuur en de algemene vergadering van de Vlaamse Opera

van Jan Penris, Chris Janssens, Johan Deckmyn, Wim Wienen, Filip Dewinter en Marijke Dillen
2122 (2012-2013) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

20 juni 2013
Motie (pdf) ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
3 juli 2013
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

2122 (2012-2013) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Motie 2122 (2012-2013) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
106 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 16 leden hebben "ja" gestemd
  • 64 leden hebben "neen" gestemd
  • 26 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details