U bent hier

Motie tot besluit van de op 28 mei 2013 door de heer Chris Janssens in commissie gehouden interpellaties tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, en tot de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over het door de Vlaamse overheid gesubsidieerde proefproject met een allochtone jeugdbeweging in Antwerpen

van Chris Janssens, Filip Dewinter, Wim Wienen, Jan Penris en Johan Deckmyn
2084 (2012-2013) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

29 mei 2013
Motie (pdf) ingediend.
Verstuurd naar de voorzitter.
Te behandelen in plenaire vergadering.
12 juni 2013
In behandeling in plenaire vergadering.
Verworpen in plenaire vergadering.

Documenten

2084 (2012-2013) nr. 1

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Motie 2084 (2012-2013) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 15 leden hebben "ja" gestemd
  • 93 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd: