U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, wat de vaststelling van de toezicht- en handhavingsbevoegdheden van de Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer betreft

van Jan Peumans
2059 (2012-2013) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

16 mei 2013
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
21 mei 2013
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
29 mei 2013
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Advies Raad van State gevraagd.
Advies gevraagd.
27 juni 2013
12 november 2013
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
27 november 2013
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
6 december 2013
Bekrachtigd en afgekondigd.
14 januari 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

2059 (2012-2013) nr. 1
2059 (2012-2013) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 2059 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
106 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 106 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 100 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid