U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gewesten met betrekking tot de uitvoering van de Verordeningen van de Europese Gemeenschappen betreffende het beleid ten aanzien van de capaciteit van de communautaire binnenvaartvloot met het oog op de bevordering van het vervoer over de binnenwateren

1959 (2012-2013) nr. 2
Amendementen 1 en 2
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

18 april 2013
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1959 (2012-2013) nr. 1
1959 (2012-2013) nr. 2
1959 (2012-2013) nr. 3