U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

3 juli 2012
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
18 juli 2012
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
26 juli 2012
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
2 oktober 2012
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
24 oktober 2012
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
9 november 2012
Bekrachtigd en afgekondigd.
7 december 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1699 (2011-2012) nr. 1
1699 (2011-2012) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1699 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
114 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 114 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 108 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid