U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van de Vlaamse ombudsdienst

van Annick De Ridder, Karin Brouwers, Vera Celis, Els Robeyns, Marnic De Meulemeester en Bart Caron
1699 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

3 juli 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
26 juli 2012
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
2 oktober 2012
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
9 november 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
7 december 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1699 (2011-2012) nr. 1
1699 (2011-2012) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1699 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
114 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 114 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 108 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid