U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, met het oog op de invoering van een deels op socio-economische leerlingenkenmerken gebaseerd omkaderingssysteem, waarbij het kleuteronderwijs evenwaardig omkaderd wordt als het lager onderwijs

1591 (2011-2012) nr. 6
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

27 juni 2012
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1591 (2011-2012) nr. 1
1591 (2011-2012) nr. 3
1591 (2011-2012) nr. 4
1591 (2011-2012) nr. 6