U bent hier

Verslag van de hoorzittingen over het ontwerp van decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming, over het voorstel van decreet houdende de invoering van een bijzondere tegemoetkoming aan gezinnen met kinderen en over het voorstel van decreet houdende invoering van een geboortepremie

namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, verslag door Güler Turan, Mia De Vits en Mieke Vogels
1603 (2011-2012) nr. 3
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

26 juni 2012

Documenten

1603 (2011-2012) nr. 1
1603 (2011-2012) nr. 3
1603 (2011-2012) nr. 4

Meer details

Verslaggevers
Güler Turan, Mia De Vits en Mieke Vogels