U bent hier

Amendement voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, met het oog op de invoering van een deels op socio-economische leerlingenkenmerken gebaseerd omkaderingssysteem, waarbij het kleuteronderwijs evenwaardig omkaderd wordt als het lager onderwijs

van Marleen Vanderpoorten, Irina De Knop, Boudewijn Bouckaert en Elisabeth Meuleman
1591 (2011-2012) nr. 5
Amendement nr. 17
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

27 juni 2012
Amendement ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

1591 (2011-2012) nr. 1
1591 (2011-2012) nr. 3
1591 (2011-2012) nr. 4