U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 oktober 2011 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)

1609 (2011-2012) nr. 3
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

20 juni 2012
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1609 (2011-2012) nr. 1
1609 (2011-2012) nr. 2
1609 (2011-2012) nr. 3