U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot aanpassing van de eindtermen voor het leergebied maatschappijoriëntatie van de basiseducatie

1605 (2011-2012) nr. 3
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

20 juni 2012
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1605 (2011-2012) nr. 1
1605 (2011-2012) nr. 2
1605 (2011-2012) nr. 3