U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie en over het voorstel van decreet houdende de overdracht, in-, uit- en doorvoer, transit en tussenhandel van vuurwapens voor civiel gebruik, defensiegerelateerde producten en ander voor militair gebruik of ordehandhaving dienstig materiaal en daaraan verbonden technologie

1371 (2011-2012) nr. 6
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

29 mei 2012
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

1371 (2011-2012) nr. 1
1371 (2011-2012) nr. 2
1371 (2011-2012) nr. 5
1371 (2011-2012) nr. 6
1371 (2011-2012) nr. 7

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggevers
Jan Roegiers en Peter Reekmans