U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

van Bart Martens, Lieven Dehandschutter, Jan Durnez, Marnic De Meulemeester, Peter Reekmans en Bart Caron
1629 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

23 mei 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering
In spoedbehandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
1 juni 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
29 juni 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1629 (2011-2012) nr. 1
1629 (2011-2012) nr. 2

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1629 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
78 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 78 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid