U bent hier

Zaterdag 16 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op zaterdag 16 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit op een zaterdag ingepland.
Onze excuses.

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

23 mei 2012
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering.
In spoedbehandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
1 juni 2012
Bekrachtigd en afgekondigd.
29 juni 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1629 (2011-2012) nr. 1
1629 (2011-2012) nr. 2

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1629 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
78 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 78 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid