U bent hier

Voorstel van decreet van de heren Sas van Rouveroij, Marnic De Meulemeester, Boudewijn Bouckaert en Bart Caron houdende wijziging van het decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus. Hoorzitting. Verslag namens de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme uitgebracht door de heer Lieven Dehandschutter

1523 (2011-2012) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

4 mei 2012

Documenten

1523 (2011-2012) nr. 1
1523 (2011-2012) nr. 2

Meer details