U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Ontwerp van decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

van de Vlaamse Regering
1589 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

3 mei 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Advies parlementaire commissie gevraagd
9 mei 2012
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Afgehandeld in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
16 mei 2012
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
22 mei 2012
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
5 juni 2012
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
27 juni 2012
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
6 juli 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
9 augustus 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1589 (2011-2012) nr. 1
1589 (2011-2012) nr. 3
1589 (2011-2012) nr. 5
1589 (2011-2012) nr. 6

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1589 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 75 leden hebben "ja" gestemd
  • 28 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid