U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

van de Vlaamse Regering, verslag door Kurt De Loor en Danielle Godderis-T'Jonck
1589 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

3 mei 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Advies parlementaire commissie gevraagd
9 mei 2012
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Afgehandeld in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Advies aan de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (conformiteit met Planlastendecreet - beslissing vergadering van het Uitgebreid Bureau en Commissievoorzitters van 18 oktober 2011)
16 mei 2012
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
22 mei 2012
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
30 mei 2012
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoorzitting met vertegenwoordigers uit het veld Deel 1 : organisaties die advies geven over de 4 decreten VVSG VVP SARC Deel 2 : organisaties die advies geven over het decreet lokaal jeugdbeleid Vlaamse Jeugdraad Vereniging van Vlaamse Jeugddiensten (VVJ) Deel 3 : organisaties die advies geven over het decreet lokaal sportbeleid Vlaamse sportfederatie (VSF) Instituut voor sportbeheer (ISB) Deel 4 : organisaties die advies geven over het decreet lokaal cultuurbeleid en/of lokaal erfgoedbeleid FOV Forum voor Amateurkunsten Vereniging van Vlaamse cultuur- en gemeenschapscentra (VVC) Cultureel erfgoedoverleg VVBAD Faro Locus
5 juni 2012
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
6 juli 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
9 augustus 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1589 (2011-2012) nr. 1
1589 (2011-2012) nr. 2
1589 (2011-2012) nr. 3
1589 (2011-2012) nr. 4
1589 (2011-2012) nr. 5
1589 (2011-2012) nr. 6

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1589 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 75 leden hebben "ja" gestemd
  • 28 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid