U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

19-A (2011-2012) nr. 2
Amendementen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

2 mei 2012
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

19-A (2011-2012) nr. 1-Bijlagen
19-A (2011-2012) nr. 2
19-A (2011-2012) nr. 3-A
19-A (2011-2012) nr. 3-B
19-A (2011-2012) nr. 3-C
19-A (2011-2012) nr. 3-D
19-A (2011-2012) nr. 3-E
19-A (2011-2012) nr. 3-F
19-A (2011-2012) nr. 3-G
19-A (2011-2012) nr. 3-H
19-A (2011-2012) nr. 3-I
19-A (2011-2012) nr. 3-J
19-A (2011-2012) nr. 3-K
19-A (2011-2012) nr. 4