U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau

van de Vlaamse Regering
1580 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

26 april 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Advies parlementaire commissie gevraagd
9 mei 2012
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Afgehandeld in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Advies aan de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen (conformiteit met Planlastendecreet - beslissing vergadering van het Uitgebreid Bureau en Commissievoorzitters van 18 oktober 2011)
10 mei 2012
In behandeling in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
24 mei 2012
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Bespreking en stemming
20 juni 2012
29 juni 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
19 juli 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1580 (2011-2012) nr. 1
1580 (2011-2012) nr. 2
1580 (2011-2012) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1580 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 97 leden hebben "ja" gestemd
  • 5 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Jan Durnez en Fatma Pehlivan
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid