U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

van de Vlaamse Regering
1558 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

10 april 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
27 april 2012
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
3 mei 2012
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
9 mei 2012
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Hoorzitting met vertegenwoordigers van: - Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten - Vlaamse Lokale Ontvangers - Expertisecentrum van Gemeentesecretarissen
24 mei 2012
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Afronding van de artikelsgewijze bespreking en stemming
29 juni 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
17 augustus 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1558 (2011-2012) nr. 1
1558 (2011-2012) nr. 3
1558 (2011-2012) nr. 6
1558 (2011-2012) nr. 7

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1558 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 58 leden hebben "ja" gestemd
  • 41 leden hebben "neen" gestemd
  • 3 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 56 leden hebben "ja" gestemd
  • 38 leden hebben "neen" gestemd
  • 3 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Jurgen Vanlerberghe
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid