U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005. Amendement

1467 (2011-2012) nr. 4
Amendement nr. 15
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

16 maart 2012
Amendement ingediend.
Verstuurd naar de voorzitter.
Ontvankelijk.