Ontwerp van decreet tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005. Amendementen

1467 (2011-2012) nr. 4
Amendementen nrs. 14, 15, 16 en 17
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

16 maart 2012
Amendement (pdf) ingediend.
Verstuurd naar de voorzitter.
Ontvankelijk.

Documenten

1467 (2011-2012) nr. 11
1467 (2011-2012) nr. 12
1467 (2011-2012) nr. 14
1467 (2011-2012) nr. 15
1467 (2011-2012) nr. 16