U bent hier

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012. Eerste aanpassing

van de Vlaamse Regering, verslag door Griet Smaers en Filip Watteeuw
18-A (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

27 maart 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
29 maart 2012
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
4 april 2012
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
17 april 2012
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
8 mei 2012
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
1 juni 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
9 november 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap 18-A (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
99 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 58 leden hebben "ja" gestemd
  • 39 leden hebben "neen" gestemd
  • 2 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
93 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 56 leden hebben "ja" gestemd
  • 35 leden hebben "neen" gestemd
  • 2 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Griet Smaers en Filip Watteeuw
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid