U bent hier

Voorstel van resolutie betreffende de steun van Vlaanderen aan het optrekken van de Europese reductiedoelstelling tot 30% minder broeikasgassen tegen 2020

van Robrecht Bothuyne, Hermes Sanctorum-Vandevoorde, Bart Martens, Gwenny De Vroe, Wilfried Vandaele, Ivan Sabbe en Tinne Rombouts
1531 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

15 maart 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
20 maart 2012
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming.

Documenten

1531 (2011-2012) nr. 1
1531 (2011-2012) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van resolutie 1531 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
112 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 91 leden hebben "ja" gestemd
  • 21 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden: