U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 7 februari 2012 door de heer Joris Van Hauthem in commissie gehouden interpellatie tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over het al dan niet opnieuw voorleggen aan het Vlaams Parlement van het ontwerp van decreet houdende instemming met het protocol nr. 12 bij het EVRM

van Joris Van Hauthem, Frank Creyelman, Marijke Dillen en Christian Verougstraete
1489 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

9 februari 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
29 februari 2012
1 maart 2012
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1489 (2011-2012) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 1489 (2011-2012) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
99 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 12 leden hebben "ja" gestemd
  • 83 leden hebben "neen" gestemd
  • 4 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden: