U bent hier

Actualiteitsmotie tot besluit van het op 8 februari 2012 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over de recente golf van ontslagen, de erosie van ons industrieel weefsel en de reactie daarop van de Vlaamse Regering

van Jan Penris, Stefaan Sintobin, Frank Creyelman, Johan Deckmyn, Chris Janssens en Filip Dewinter
1482 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

8 februari 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1482 (2011-2012) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-actualiteitsdebat)

Stemming in de plenaire vergadering

Actualiteitsmotie 1482 (2011-2012) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
104 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 18 leden hebben "ja" gestemd
  • 68 leden hebben "neen" gestemd
  • 18 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden: