U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012. Beleidsbrief Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2011-2012. Beleidsbrief Armoedebestrijding 2011-2012. Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid uitgebracht door de dames Mia De Vits en Cindy Franssen aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

15 (2011-2012) nr. 3-J
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

1 december 2011
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

15 (2011-2012) nr. 1-Bijlagen
15 (2011-2012) nr. 3-A
15 (2011-2012) nr. 3-B
15 (2011-2012) nr. 3-C
15 (2011-2012) nr. 3-D
15 (2011-2012) nr. 3-E
15 (2011-2012) nr. 3-F
15 (2011-2012) nr. 3-G
15 (2011-2012) nr. 3-H
15 (2011-2012) nr. 3-I
15 (2011-2012) nr. 3-J
15 (2011-2012) nr. 3-K
15 (2011-2012) nr. 4

Meer details

Verslaggevers