U bent hier

Voorstel van resolutie betreffende de uitvoering van het decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

van Gwenny De Vroe, Mercedes Van Volcem, Dirk Van Mechelen, Karlos Callens en Sas van Rouveroij
1368 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

18 november 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
5 december 2011
Rechtstreekse agendering in plenaire vergadering
14 december 2011

Documenten

1368 (2011-2012) nr. 1

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van resolutie 1368 (2011-2012) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
105 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 40 leden hebben "ja" gestemd
  • 63 leden hebben "neen" gestemd
  • 2 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details