U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 8 mei 2009 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaamse Havens en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens

van Dirk de Kort, Patrick Janssens, Kris Van Dijck, Koen Van den Heuvel, Steve D'Hulster, Jan Peumans en Eric Van Rompuy
1268 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

4 oktober 2011
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
25 oktober 2011
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
3 november 2011
Te behandelen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
8 december 2011
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
15 februari 2012
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
2 maart 2012
Bekrachtigd en afgekondigd.
5 april 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1268 (2011-2012) nr. 1
1268 (2011-2012) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1268 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
99 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 99 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid