U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 8 mei 2009 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaamse Havens en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens

1268 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

4 oktober 2011
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
25 oktober 2011
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
3 november 2011
Te behandelen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
8 december 2011
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
15 februari 2012
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
2 maart 2012
Bekrachtigd en afgekondigd.
5 april 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1268 (2011-2012) nr. 1
1268 (2011-2012) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1268 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
99 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 99 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid