U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de rustpensioenen toegekend aan de vastbenoemde personeelsleden van de VRT en betreffende de overlevingspensioenen toegekend aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden

van de Vlaamse Regering
1267 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

30 september 2011
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
19 oktober 2011
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
26 oktober 2011
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
14 februari 2012
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
7 maart 2012
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
16 maart 2012
Bekrachtigd en afgekondigd.
4 april 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1267 (2011-2012) nr. 1
1267 (2011-2012) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1267 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
105 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 105 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid