U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de rustpensioenen toegekend aan de vastbenoemde personeelsleden van de VRT en betreffende de overlevingspensioenen toegekend aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden

van de Vlaamse Regering, verslag door Bart Tommelein
1267 (2011-2012) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

30 september 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
19 oktober 2011
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
26 oktober 2011
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
14 februari 2012
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
16 maart 2012
Bekrachtigd en afgekondigd
4 april 2012
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1267 (2011-2012) nr. 1
1267 (2011-2012) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1267 (2011-2012) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
105 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 105 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid