U bent hier

Voorstel van resolutie betreffende het ontwerp van decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap nv Vlaams Energiebedrijf

van Liesbeth Homans, Bart Martens, Carl Decaluwe, Marc Hendrickx, Robrecht Bothuyne, Michèle Hostekint en Dirk de Kort
1223 (2010-2011) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

6 juli 2011
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
6 oktober 2011
Te behandelen in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
16 november 2011
In behandeling in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Aangenomen in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming

Documenten

1223 (2010-2011) nr. 1
1223 (2010-2011) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van resolutie 1223 (2010-2011) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
114 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 71 leden hebben "ja" gestemd
  • 27 leden hebben "neen" gestemd
  • 16 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Wim Wienen
Dossiers